Cước dịch vụ 108
BẢNG CƯỚC GỌI DỊCH VỤ 108 TIỀN GIANG (Đã bao gồm VAT)

I. Dịch vụ Giải đáp thông tin xã hội (1080): (phương thức tính cước 1+1)

1. Cước trong tỉnh: 800 đồng/phút 

2. Cước liên tỉnh:

- Thuê bao tỉnh khác gọi đến: 2.000 đồng/phút

- Thuê bao Tiền Giang gọi đến 108 tỉnh khác: do tỉnh khác quy định

3. Thuê bao cố định mạng EVN Telecom, Viettel trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến: 1.000 đồng/phút

4. Thuê bao cố định và di động của doanh nghiệp khác (trừ cố định EVN, Viettel) gọi đến: 2.000 đồng/phút

II. Dịch vụ Thông tin tư vấn (1088): (phương thức tính cước 1+1)

(Chưa cung cấp cho các thuê bao liên tỉnh, di động, thuê bao của doanh nghiệp khác)

1. Cước liên lạc: theo quy định hiện hành 

2. Cước thông tin tư vấn:

- Gọi vào số tư vấn cố định: 3.000 đồng/phút

- Gọi vào số tư vấn di động: 3.000 đồng/phút + cước thông tin di động

III. Hộp thư thông tin (801xxx):

1. Cước trong tỉnh: 800 đồng/phút 

2. Cước liên tỉnh:

- Thuê bao tỉnh khác gọi đến: 2.000 đồng/phút

- Thuê bao Tiền Giang gọi đến hộp thư thông tin tỉnh khác: do tỉnh khác quy định.

IV. Báo thức qua Điện thoại viên:

1. Cước liên lạc: theo quy định hiện hành

2. Cước dịch vụ: 500 đồng/cuộc

V. Quà tăng âm nhạc (hộp thư 801999):

1. Cước liên lạc: theo quy định hiện hành

2. Cước quà tặng:

- Gởi đến thuê bao trong tỉnh: 5.500 đồng/bài hát

- Gởi đến thuê bao ngoài tỉnh: 8.800 đồng/bài hát

- Gởi đến thuê bao di động:   11.000 đồng/bài hát

VI. Gói dịch vụ:

Tên gói

Số kênh

Cước gói

Gói dịch vụ tra cứu thông tin

19 kênh

10.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ thiếu nhi – nhi đồng

13 kênh

10.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ nghe truyện

11 kênh

15.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ thông tin nóng

11 kênh

20.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ học sinh sinh viên

22 kênh

15.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ âm nhạc – nghệ thuật

15 kênh

20.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ giới tính – tình yêu – HNGĐ

12 kênh

20.000 đồng /tháng

Gói dịch vụ thông tin tổng hợp

78 kênh

50.000 đồng /tháng