Cước điện thoại cố định, Gphone
BẢNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH, GPHONE (Chưa bao gồm VAT)

I. Cước hòa mạng:                   27.273 đồng/ thuê bao

II. Cước thuê bao:                    20.000 đồng/ tháng

III. Cước sử dụng:

1. Cước nội hạt:                       200 đồng/ phút

2. Cước dịch vụ đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau:

CÁCH GỌI

PSTN

GỌI 171

Thời gian

Từ 6h-23h

Từ 23h-6h sáng hôm sau

Từ 6h-23h

Từ 23h-6h sáng hôm sau

6 giây đầu

Giây tiếp theo

6 giây đầu

Giây  tiếp  theo

6 giây đầu

Giây tiếp theo

6 giây đầu

Giây tiếp theo

Gọi nội mạng VNPT

80,00 đồng

13,33 đồng

56,00 đồng

9,30 đồng

68,00 đồng

11,33 đồng

47,60 đồng

7,90 đồng

Gọi mạng doanh nghiệp khác

89,09 đồng

14,85 đồng

62,40 đồng

10,40 đồng

75,73 đồng

12,62 đồng

53,00 đồng

8,80 đồng

ü Gọi nội mạng gồm:

ª Cuộc liên lạc liên tỉnh toàn quốc giữa các thuê bao cố định VNPT đến thuê bao cố định VNPT. ª Cuộc liên lạc giữa thuê bao cố định VNPT đến tất cả các thuê bao di động Vinaphone không phân biệt trả trước hay trả sau.

3. Cước dịch vụ đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền trước (đã bao gồm VAT):

Cách gọi

Sử dụng NGN 8Kbps

Sử dụng NGN 64 Kbps

6 giây đầu

1 giây tiếp theo

6 giây đầu

1 giây tiếp theo

Gọi nội mạng VNPT

71,28 đồng

11,87 đồng

73,92 đồng

12,31 đồng

Gọi mạng doanh nghiệp khác

79,38 đồng

13,23 đồng

82,32 đồng

13,72 đồng

  • Giảm 30% mức cước này cho cuộc liên lạc từ 23 giờ ngày hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và cả ngày lễ, Chủ nhật.
4. Cước dịch vụ đường dài liên tỉnh điện thoại thẻ Việt Nam (Carphone): 100 đồng/Block 7,5 giây (đã bao gồm VAT; không phân biệt PSTN và VoIP 171; áp dụng cho tất cả các giờ trong ngày, các ngày trong tuần)