Cước dich vụ MegaVNN
BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ MEGAVNN (Áp dụng từ 01/6/2010)

I. Cước đấu nối hòa mạng:

1. Lắp đặt mới Mega VNN trên cáp mới:                        30.000 đồng/thuê bao

2. Lắp đặt mới MegaVNN trên cáp có sẵn của VNPT:   15.000 đồng/thuê bao

3. Thuê bao MegaVNN thuê ngắn ngày:

           + Lần đầu: bằng 50% cước đấu nối hòa mạng cho các trường hợp thuê bao dài hạn tương ứng.

           + Các lần tiếp theo tại cùng vị trí: mỗi lần thu bằng 25% cước đấu nối hòa mạng cho các trường hợp thuê bao dài hạn tương ứng.

4. Chuyển từ thuê bao Internet trực tiếp sang thuê bao MegaVNN: bằng 50% cước đấu nối hòa mạng mới

5. Dịch chuyển thuê bao MegaVNN:  miễn cước

6. Chuyển quyền sử dụng: miễn cước

II. Cước sử dụng:

Tên gói cước

Mega Basic

Mega Easy

Mega Family

Mega Maxi

Mega Pro

Tốc độ cam kết tối đa (download/upload)

1536 Kbps/ 512 Kbps

3072 Kbps/ 512 Kbps

4096 Kbps/ 640 Kbps

6144 Kbps/ 640 Kbps

8192 Kbps/640 Kbps

Tốc độ cam kết tối thiểu (download/upload)

Không

không

256 Kbps/ 256Kbps

512 Kbps/ 512Kbps

512 Kbps/512Kbps

Địa chỉ IP

IP động

IP động

IP động

IP động

Miễn phí  1 IP tĩnh

Địa chỉ Email được cung cấp kèm theo

không

1

1

1

1

Cước sử dụng hàng tháng
Phương thức 1: trả theo lưu lượng gửi và nhận

 

 

1.1 Cước thuê bao tháng (đồng/tháng)

Không áp dụng

26.400

38.500

110.000

220.000

1.2 Cước theo lưu lượng gửi và nhận 400 Mbyte đầu tiên: 20.000 đồng

45 đồng/Mbyte

48 đồng/Mbyte

50 đồng/Mbyte

50 đồng/Mbyte

Mỗi Mbyte tiếp theo: 60đ/Mbyte
1.3 Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng, đồng/tháng)

220.000

330.000

 

495.000

 

1.210.000

 

1.760.000

 

Phương thức 2: sử dụng trọn gói (đồng/tháng)

165.000

275.000

385.000

990.000

1.540.000