Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi từ máy điện thoại cố định

STT

Hướng cuộc gọi

Cách thức thực hiện

1.

Gọi nội hạt, nội tỉnh

Cách quay số

Nhấc tổ hợp và bấm:  Số thuê bao cần gọi

Ví dụ

Khách hàng ở TP.Mỹ Tho muốn gọi đến số máy 3835209 ở Huyện Chợ Gạo thì chỉ cần nhấc tổ hợp (ống nghe) và bấm số 3835209

2.

Gọi liên tỉnh

Cách quay số

Nhấc tổ hợp và bấm lần lượt các số:

           0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Ví dụ

Khách hàng ở TP.Mỹ Tho muốn gọi đến số máy điện thoại cố định 3972456 ở tỉnh Long An thì nhấc tổ hợp và bấm các số: 0723972456

Trong đó:

       0:  là mã truy cập liên tỉnh

       72: là mã vùng điện thoại tỉnh Long An

       3972456: là số điện thoại cần gọi

3.

Gọi Quốc tế

Cách quay số

Nhấc tổ hợp và bấm lần lượt các số:

00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Ví dụ

Từ máy cố định tại Tiền Giang muốn gọi đến số máy 8330154 tại Thành phố Sydney của nước Australia, Quý khách bấm như sau:

00 61 29 8330154

Trong đó:

    00: Mã truy cập quốc tế

    61: Mã nước của Australia

    29: Mã vùng điện thoại của TP.Sydney

    8330154: Số máy mà Khách hàng cần gọi

4

Gọi di động

Cách quay số

Nhấc tổ hợp và bấm: Số thuê bao cần gọi

Ví dụ

Từ máy cố định, muốn gọi đến số điện thoại di động số 0912345678, Quý Khách hàng cần nhấc tổ hợp và bấm lần lượt các số: 0912345678

    CÁC TIN KHÁC