Triển khai gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái”
 • Gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái” cho phép các khách hàng là thuê bao cố định và di động trả sau VinaPhone do cùng một Viễn thông tỉnh, thành phố quản lý thiết lập 01 nhóm gồm 01 thuê bao cố định VNPT và từ 2 đến 5 thuê bao di động trả sau VinaPhone để được hưởng chính sách liên lạc miễn phí giữa các thuê bao trong cùng 1 nhóm với nhau.

  1. Định nghĩa:

  Gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái” cho phép các khách hàng là thuê bao cố định và di động trả sau VinaPhone do cùng một Viễn thông tỉnh, thành phố quản lý thiết lập 01 nhóm gồm 01 thuê bao cố định VNPT và từ 2 đến 5 thuê bao di động trả sau VinaPhone để được hưởng chính sách liên lạc miễn phí giữa các thuê bao trong cùng 1 nhóm với nhau.
   

  2. Đối tượng sử dụng:

  Các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm gia đình sử dụng dịch vụ cố định hữu tuyến của VNPT, GPhone trả sau, CityPhone trả sau và dịch vụ di động VinaPhone trả sau và thỏa mãn các điều kiện sau:

  - Các khách hàng này đều đăng ký sử dụng dịch vụ di động, cố định tại cùng một Viễn thông tỉnh, thành phố.

  - Thuê bao di động trả sau VinaPhone là thành viên của gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái” không đồng thời là thành viên của các gói cước trả sau khác của VinaPhone (gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái” khác, gói đồng nghiệp, gói gia đình…).
   

  3. Mức cước (chưa bao gồm thuế GTGT):

  - Giá gói (đã bao gồm cước thuê bao tháng của các thuê bao trong nhóm):

  + Nhóm gồm 01 thuê bao cố định (thuê bao cố định hữu tuyến, CityPhone trả sau, GPhone trả sau) và 2 thuê bao di động trả sau VinaPhone, giá gói = 159.000 đồng/nhóm/tháng.

  + Nếu thêm “n” thuê bao di động trả sau VinaPhone vào nhóm, giá gói = (159.000 + n* 79.000) đồng/nhóm/tháng, trong đó n ≤ 3.

  + Số lượng thuê bao di động trả sau VinaPhone tối đa trong nhóm là 5 thuê bao.

  - Cước liên lạc:

  + Cước liên lạc giữa các thuê bao trong cùng 01 nhóm (không bao gồm các cuộc gọi VideoCall của thuê bao 3G): Miễn phí.

  + Cước liên lạc từ thuê bao trong nhóm đến các thuê bao khác không thuộc nhóm (bao gồm các thuê bao cố định,di động khác của VNPT/doanh nghiệp khác, thuê bao quốc tế) và cước sử dụng các dịch vụ khác (trừ dịch vụ Chuyển hướng cuộc gọi): tính cước theo quy định hiện hành.

  Lưu ý: Các thuê bao di động trả sau đăng ký sử dụng gói “VNPT-Trò chuyện thoải mái” không được hưởng chính sách chuyển hướng cuộc gọi miễn phí.
   

  4. Các quy định về đăng ký, hủy gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái”:

  4.1 Quy định về đăng ký gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái”:

  - Các thuê bao thành viên trong nhóm có thể ký hợp đồng chung hoặc riêng lẻ và có thể thanh toán trên cùng một hóa đơn hay trên những hóa đơn riêng lẻ.

  - Trường hợp các thuê bao thành viên ký hợp đồng riêng lẻ, các thuê bao thành viên tự thỏa thuận và thống nhất quy định thuê bao đứng tên thanh toán giá gói (Thuê bao chủ nhóm). Thuê bao chủ nhóm có thể là thuê bao cố định hoặc di động trả sau VinaPhone.

  - Thuê bao chủ nhóm mang hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông và ủy quyền của các thuê bao thành viên đến các điểm giao dịch của VNPT tỉnh, thành phố để đăng ký sử dụng gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái” và đăng ký các thành viên của nhóm.

  - Tất cả các thuê bao trong nhóm sẽ được hưởng chính sách miễn cước cuộc gọi giữa các thuê bao trong nhóm kể từ thời điểm đăng ký gói cước.

  - Trường hợp đăng ký sử dụng gói cước không tròn tháng, thuê bao chủ nhóm phải thanh toán giá trị gói cước theo quy định sau:

  + Nếu khách hàng đăng ký gói cước trước ngày 15 của tháng dương lịch, khách hàng phải trả 100% giá gói cước.

  + Nếu khách hàng đăng ký gói cước từ sau ngày 15 của tháng dương lịch, khách hàng phải trả 50% giá gói cước.

   

  4.2.Bổ sung thành viên gói cước:

  - Thuê bao chủ nhóm đến các điểm giao dịch của VNPT tỉnh, thành phố để yêu cầu bổ sung thuê bao thành viên gói cước.

  - Chính sách miễn cước cuộc gọi đến các thuê bao thành viên mới được áp dụng ngay từ thời điểm đăng ký mới.

  - Trường hợp bổ sung thành viên không tròn tháng thuê bao chủ nhóm phải thanh toán giá trị gói cước theo quy định sau:

  + Nếu khách hàng bổ sung n thành viên trước ngày 15 của tháng dương lịch, khách hàng phải thanh toán thêm n*79.000 đồng trong tháng bổ sung thành viên (n =số thành viên bổ sung thêm).

  + Nếu khách hàng bổ sung n thành viên từ sau ngày 15 của tháng dương lịch, khách hàng phải thanh toán thêm 50%*n*79.000 đồng trong tháng bổ sung thành viên (n =số thành viên bổ sung thêm).
   

  4.3 Quy định về hủy gói cước:

  - Thuê bao chủ nhóm đến các điểm giao dịch của VNPT tỉnh, thành phố để yêu cầu hủy gói cước hoặc yêu cầu hủy thành viên trong gói.

  - Ngoài trường hợp yêu cầu hủy gói cước, Gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái” sẽ được tự động hủy trong các trường hợp sau:

  + Thuê bao chủ nhóm (di động/cố định) chuyển quyền sử dụng, chuyển sang thuê bao trả trước, ngừng sử dụng dịch vụ 1 chiều/2 chiều do nợ cước hoặc chuyển sang sử dụng các gói cước trả sau khác của VinaPhone (gói đồng nghiệp, gia đình)

  + Thuê bao cố định trong nhóm có yêu cầu không tham gia nhóm hoặc bị ngừng sử dụng dịch vụ.

   Số lượng thuê bao di động trả sau trong nhóm < 2 thuê bao.

  - Trường hợp hủy gói cước/hủy thành viên không tròn tháng, việc thanh toán giá gói trong tháng thực hiện tương tự như quy định về việc đăng ký/bổ sung thành viên không tròn tháng.
   

  5. Các quy định khác:

  - Trong trường hợp thuê bao trả sau trong nhóm đã đăng ký sử dụng gói cước trả sau từ G1-G6 thì các cuộc gọi từ thuê bao này đến các thuê bao thành viên khác trong nhóm không được tính vào số block 01 giây cam kết sử dụng.

  - Các thuê bao trả sau sử dụng gói cước đồng nghiệp và gia đình không được phép sử dụng gói cước “VNPT-Trò chuyện thoải mái”.
   
           Mọi chi tiết, xin Quý Khách hàng liên hệ qua số Điện thoại 0733 777 777 - 0733 888 888