Dịch vụ đổi số giữ SIM

  I.    Giới thiệu dịch vụ:

  KH là thuê bao VinaPhone trả trước được chuyển đổi sang sử dụng số thuê bao VinaPhone trả trước khác mà vẫn giữ nguyên SIM đang dùng (KH đã sử dụng nhưng chưa hài lòng về số thuê bao đang dùng và có nhu cầu sử dụng số VinaPhone khác phù hợp hơn).

  II.   Đối tượng và điều kiện sử dụng :

  Thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều trong thời gian là ≤ 180 ngày tính từ ngày kích hoạt (thuê bao hoạt động >180 ngày tạm thời không được tham gia).

  -           Số dư trong Tài khoản chính phải lớn hơn phí đổi số.

  -           Số thuê bao chuyển đổi nằm trong kho số chuyển đổi do VinaPhone quy định và cung cấp.

  III.  Cước phí sử dụng dịch vụ (đã bao gồm VAT - 10%):

  - Tra cứu tìm số (số TB cần chuyển đổi): 250đ/SMS.

  - Giữ số thuê bao (số TB cần đổi): 2.000đ/lần/số TB.

  - Đổi số thành công: 25.000đ/lần/số TB.

  - Phí quay lại sử dụng số cũ: miễn phí.

  IV. Trạng thái hoạt động của thuê bao mới (sau khi đổi số thành công):

  -        Giữ nguyên TK chính, TK Data và thời hạn sử dụng (TKKM, TKKM1, TKKM2 của số cũ sẽ bị xóa).

  -        Giữ nguyên các dịch vụ: Careplus, Mobile Internet, ezCom, BlackBerry, Ringtunes và MCA (các dịch vụ GTGT còn lại sẽ bị hủy sau khi chuyển đổi, nếu có nhu cầu sử dụng thì khách hàng đăng ký lại).

  -        Các KM khác bao gồm: khuyến mại nạp thẻ, tặng tiền vào TKKM2 hàng tháng, các gói cước SMS, thoại, data cục bộ … (VM20, D1, TSAL, FR, STFR, X10, ST100, S50…) sẽ bị hủy sau khi chuyển đổi.

  V.   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

  1.    Cách thức sử dụng: có 2 cách

  -      Qua tin nhắn SMS: sử dụng đầu số 900.

  -      Qua VinaPortal: đăng nhập trang web www.vinaphone.com.vn .

  2.    Quy trình sử dụng dịch vụ:

         Bao gồm các bước: [Tìm số] → [Giữ số] → [Đăng ký] → [Đổi số], → [Quay lại sử dụng số cũ].

  2.1.   Tìm số:

  Qua SMS

  Qua Web VinaPortal

  - Bước 1: Soạn tin nhắn với cú pháp TSDT_đầu số_điều kiện gửi 900.

  Đầu số là : 091,094,0123,0127…

  - Bước 2: Hệ thống sẽ trả về tối đa là 10 số

   

  -  Bước 1: truy cập: www.vinaphone.com.vn

  -  Bước 2: truy cập Trang cá nhânDịch vụ Đổi số,

  - Bước 3: vào Menu [Tìm kiếm] và nhập số TB cần tìm.

  → Hệ thống sẽ trả về tối đa là 10 số và sẽ ưu tiên trả về đầu 09x trước.

  - Tiện ích tra cứu:

  ·         Kiểm tra theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối vào cú pháp tin nhắn.

  Ví dụ: TSDT_ 094_23456* gửi 900.

  ·         Kiểm tra theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số cuối và thêm "*" ở đầu vào cú pháp tin nhắn.

  Ví dụ: TSDT_094_*45678 gửi 900.

  - Tiện ích tra cứu:

  ·         Kiểm tra theo các chữ số đầu: Nhập số có chữ số đầu và thêm "*" ở cuối.

  Ví dụ: 09123456* sau đó nhấn vào TÌM KIẾM.

  ·         Kiểm tra theo các chữ số cuối: Nhập số có chữ số cuối và thêm "*".

  Ví dụ: *45678 sau đó nhấn vào TÌM KIẾM.

   

  2.2.   Giữ số:

  -        Thời hạn giữ số: tối đa 60 phút kể từ thời điểm đăng ký giữ số. Nếu không thực hiện chuyển đổi trong thời hạn giữ số thì hết 60 phút hệ thống sẽ tự động trả số về kho.

  -        Phí giữ số: 2.000đ/lần/TB (trừ vào TK chính). Trong thời hạn giữ số, nếu TKC không đủ tiền trả phí thì số TB giữ sẽ tự động trả số về kho và hiệu lực giữ số không còn hiệu lực.

  -        Cách thức giữ số:

  Qua SMS

  Qua Web VinaPortal

  - Nhắn tin với cú pháp: GS_SDT muốn giữ gửi 900

  → Hệ thống nhắn tin thông báo giữ số thành công

  - Vào Menu [Giữ số], nhập số thuê bao cần giữ và nhấn Giữ số

  → Hệ thống phản hồi giữ số thành công

  2.3.   Đăng ký:

  -        Sau khi khách hàng tìm được số cần đổi (có/không giữ số) muốn đổi sang sử dụng số TB mới cần đăng ký dịch vụ để thực hiện.

  -        Cách thức đăng ký:

  Qua SMS

  Qua Web VinaPortal

  -    Bước 1: soạn tin với cú pháp DK_DS gửi 900 (miễn phí).

  -    Bước 2: Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo đăng ký dịch vụ thành công và gửi mật khẩu với 06 ký tự bao gồm chữ và số ngẫu nhiên.

  -  Bước 1: truy cập vào Menu [Đăng ký]

  - Bước 2: hệ thống sẽ nhắn tin thông báo đăng ký dịch vụ thành công và  mật khẩu với 06 ký tự bao gồm chữ và số ngẫu nhiên.

  +  Bảo mật: mật khẩu có hiệu lực sử dụng sau 24h kể từ lúc thông tin được cung cấp.

  +  Để lấy lại mật khẩu của dịch vụ trong trường hợp quên/mất mật khẩu, soạn MK DS gửi tới 900. Để bảo mật mật khẩu cho khách hàng hệ thống sẽ tạm dừng việc sử dụng dịch vụ của thuê bao đó. Sau 24h kể từ lúc thuê bao nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu. Hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của thuê bao.

  2.4.   Đổi số:

  Sau khi đăng ký dịch vụ thành công, khách hàng có thể thực hiện đổi số sang số thuê bao mới (đã tìm và giữ trước đó) hoặc phải tìm được số chuyển đổi rồi thực hiện.

  Cách thức chuyển đổi:

  Qua SMS

  Qua Web VinaPortal

  - Bước 1: soạn tin với cú pháp DS_mật khẩu_SDT mới gửi 900

  - Bước 2: hệ thống nhắn tin yêu cầu xác nhận số SIM và số thuê bao mới

  - Bước 3: nhắn tin với cú pháp XN_số SIM_ SDT mới gửi 900

  (số SIM là 05 chữ số cuối cùng ở trên mặt sau của SIM)

  - Bước 4: Hệ thống nhắn tin thông báo đã đổi số thành công và yêu cầu khách hàng khởi động lại máy.

  - Bước 1: truy cập vào Menu [Đổi số] và nhập số thuê bao mới.

  - Bước 2: hệ thống yêu cầu xác nhận số SIM và số thuê bao mới.

  - Bước 3: nhập (số SIM_SDT mới)

  - Bước 4: Hệ thống nhắn tin thông báo đã đổi số thành công


   

   
  2.5.   Quay lại sử dụng số cũ:

  -        Sau khi thực hiện đổi số thành công, khách hàng vẫn có thể quay lại sử dụng số thuê bao cũ.

  -        Số thuê bao cũ được giữ lại trên hệ thống 15 ngày (sau 15 ngày hệ thống sẽ hủy và đưa lên kho số chung toàn quốc).

  -        Cách thức quay lại sử dụng số cũ:

  Qua SMS

  Qua Web VinaPortal

  - Bước 1: soạn tin với cú pháp DSC_mật khẩu_SDT cũ gửi 900 (miễn phí)

  - Bước 2: Hệ thống nhắn tin thông báo đã quay lại sử dụng số thuê bao cũ thành công

  - Bước 1: truy cập vào Menu [Sử dụng số cũ] và nhập số thuê bao cũ.

  - Bước 2: nhập (SDT cũ)

  - Bước : Hệ thống nhắn tin thông báo đã đổi quay lại sử dụng số thuê bao cũ thành công