Chuyển tiền thành ngày sử dụng (Day More)

  1. Định nghĩa:

  - Khách hàng Vinaphone có nhu cầu sử dụng tiền trong tài khoản để mua thêm ngày sử dụng.

  2. Điều kiện sử dụng:

  - Khách hàng là thuê bao Vinacard, Vinatext và Vina365.

  - Đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

  3. Hướng dẫn sử dụng:

  - Đăng ký dịch vụ: Soạn tin với câu lệnh DKCT gửi đến số 900 để đăng ký. Hệ thống sẽ nhắn tin phản hồi thông báo đăng ký dịch vụ thành công và gửi kèm mật khẩu sử dụng dịch vụ gồm 6 ký tự gồm các chữ số từ 0 đến 9.

  Lưu ý: Mật khẩu được cấp 01 lần lúc đăng ký dịch vụ.

  - Thay đổi mật khẩu: Soạn tin với câu lệnh DMKCT Mật-khẩu-cũ Mật-khẩu-mới và gửi đến số 900

  - Đến lấy lại mật khẩu trong trường hợp khách hàng quên/mất mật khẩu: Soạn tin với câu lệnh MKCT gửi đến số 900.

  Để bảo mật mật khẩu cho khách hàng hệ thống sẽ tạm dừng việc sử dụng dịch vụ khách hàng. Sau 24h từ lúc khách hàng nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu, hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của khách hàng. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo mật khẩu mới, khách hàng có thể sử dụng lại dịch vụ.

  Hủy dịch vụ: soạn tin nhắn HUYCT gửi đến số 900

  - Hướng dẫn mua thêm ngày sử dụng:

  +Cách 1: mua qua SMS

  Soạn tin MUA Mật-khẩu Số-ngày-mua và gửi đến số 900

  +Cách 2: mua qua USSD

  Trên phím ĐTDĐ bấm *900*Mật khẩu*Số ngày mua# , sau đó bấm ok hoặc phím gọi đi

  4. Giá cước:

  - Phí chuyến đổi: 500 đồng/01 ngày sử dụng

  - Phí giao dịch: 1.000 đồng/lần chuyển đổi

  - Phí chuyển đổi và phí giao dịch được trừ vào TK chính.

  - Số tiền được chuyển thành ngày sử dụng tối thiểu trong 01 lần chuyển là 500 đồng.

  - Không giới hạn số tiền trong tài khoản chính được chuyển thành ngày sử dụng.