Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ MCA
 • Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA (Missed Call Alert) nhằm mục đích thông báo cho thuê bao VinaPhone biết các số máy điện thoại gọi đến nhưng không thành công do thuê bao tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng.

  Giới thiệu:

  Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA (Missed Call Alert) nhằm mục đích thông báo cho thuê bao VinaPhone biết các số máy điện thoại gọi đến nhưng không thành công do thuê bao tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. Ngay sau khi thuê bao MCA bật máy hoặc trở lại vùng phủ sóng, hệ thống sẽ gửi bản tin SMS liệt kê các cuộc gọi đến bị nhỡ (bao gồm số máy và thời điểm gọi đến).

  Cách đăng ký:

  - Để đăng ký dịch vụ khách hàng có thể đăng ký qua 3 cách sau:

  + Cách 1: Soạn tin DK gửi đến 333.

  + Cách 2: Truy cập vào địa chỉ http://vinaphone.com.vn/service/mca/registerSubs.do và làm theo hướng dẫn.

  + Cách 3: Truy cập wapsite VinaPhone: http://wap.vinaphone.com.vn/cai-dat.aspx  sau đó chọn mục Cuộc gọi nhỡ và làm theo hướng dẫn.

  - Để hủy dịch vụ khách hàng có thể chọn trong 3 cách sau:

  + Cách 1: Soạn tin HUY gửi đến 333

  + Cách 2: Truy cập vào địa chỉ http://vinaphone.com.vn/service/mca/registerSubs.do và làm theo hướng dẫn.

  + Cách 3: Truy cập wapsite http://wap.vinaphone.com.vn/cai-dat.aspx và làm theo hướng dẫn.

  Cách sử dụng

  Cài đặt bản tin trả lời tự động

  Khách hàng sẽ lựa chọn các mẫu bản tin trả lời tự động do VinaPhone cung cấp. Khi đó các thuê bao VinaPhone gọi vào số thuê bao của khách hàng trong khoảng thời gian khách hàng tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng sẽ nhận được bản tin trả lời tự động của hệ thống theo nội dung mà khách hàng đã cài đặt.

  VinaPhone cung cấp các mẫu bản tin trả lời tự động sau:

  1. Tôi đang bận. Tôi sẽ gọi lại sau.

  2. Tôi đang đi công tác. Tôi sẽ gọi lại sau.

  3. Tôi đang họp. Tôi sẽ gọi lại sau.

  4. Tôi đang trên đường. Tôi sẽ gọi lại sau.

  5. Điện thoại của tôi đang ngoài vùng phủ sóng. Tôi sẽ gọi lại sau.

  6. Tôi đang tắt máy. Tôi sẽ gọi lại sau.

  7. Tôi hiện không thể nghe máy. Tôi sẽ gọi lại sau.

  Khách hàng có thể cài đặt bản tin trả lời tự động theo một trong các cách sau:

  Cách 1: Khách hàng soạn tin: “ND_Số thứ tự mẫu bản tin” gửi đến 333. Trong đó:

  + Dấu “_” trong cú pháp tin nhắn tượng trưng cho dấu cách (khoảng trống).

  + Số thứ tự mẫu bản tin là số thự tự của mẫu bản tin trong danh sách liệt kê trên.

  + Ví dụ: Soan ND 1 de cai dat ban tin: “Toi dang ban. Toi se goi lai sau.”

  - Cách 2: Truy cập vào địa chỉ http://vinaphone.com.vn/service/mca/registerSubs.do và làm theo hướng dẫn.

  - Cách 3: Truy cập wapsite http://wap.vinaphone.com.vn/cai-dat.aspx và làm theo hướng dẫn.

  Hủy cài đặt bản tin trả lời tự động:

  - Cách 1: Soạn tin: “ND_OFF” gửi đến 333.

  - Cách 2: Truy cập vào địa chỉ http://vinaphone.com.vn/service/mca/registerSubs.do và làm theo hướng dẫn.

  - Cách 3: Truy cập wapsite http://wap.vinaphone.com.vn/cai-dat.aspx và làm theo hướng dẫn.

  Nhận bản tin MCA theo 2 cách:

  - Cách 1: Định dạng tổng hợp tất cả các cuộc gọi soạn tin: MCA AM gửi 333. Đây là định dạng mặc định của hệ thống sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ.

  - Cách 2: Định dạng chi tiết từng cuộc gọi soạn tin: MCA UAM gửi 333.