Dịch vụ Say2Send
 • Dịch vụ tin nhắn thoại Say2Send là một tiện ích giúp các thuê bao VinaPhone có thể gửi bản tin dưới dạng lời nói tới các thuê bao khác (thuê bao VinaPhone hoặc thuê bao di động của mạng khác). Các thuê bao nhận bản tin sẽ được hệ thống gửi thông báo dưới dạng tin nhắn SMS thông báo nhận được tin nhắn thoại và hướng dẫn cách quay số để nghe tin nhắn thoại được gửi.

  Giới thiệu:

  Dịch vụ tin nhắn thoại Say2Send là một tiện ích giúp các thuê bao VinaPhone có thể gửi bản tin dưới dạng lời nói tới các thuê bao khác (thuê bao VinaPhone hoặc thuê bao di động của mạng khác). Các thuê bao nhận bản tin sẽ được hệ thống gửi thông báo dưới dạng tin nhắn SMS thông báo nhận được tin nhắn thoại và hướng dẫn cách quay số để nghe tin nhắn thoại được gửi.

  Cách sử dụng:

  - Gửi tin nhắn thoại:

  + Thuê bao A (thuê bao gửi tin nhắn thoại) bấm số 945 + số thuê bao B rồi bấm OK (phím gọi) để thực hiện cuộc gọi vào hệ thống dịch vụ Say2Send. Trong đó: số thuê bao B là số điện thoại di động đầy đủ của người nhận tin nhắn, đó có thể là số điện thoại di động VinaPhone hoặc số điện thoại di động của mạng khác.

  + Sau khi cuộc gọi được kết nối, thuê bao A nghe thông báo từ hệ thống mời ghi lại lời nhắn. Sau khi kết thúc ghi âm lời nhắn, thuê bao A gác máy (bấm phím bất kỳ để kết thúc cuộc gọi) để gửi lời nhắn đi.

  + Sau khi thực hiện ghi và gửi bản tin nhắn thoại thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo bằng SMS đến thuê bao B. Trường hợp thuê bao B là thuê bao trong mạng VinaPhone: tin nhắn thông báo có nội dung như sau: “Quy khach co tin nhan thoai tu so (số thuê bao A). Hay goi 946xx de nghe”. Trường hợp thuê bao B là thuê bao mạng di động khác: tin nhắn thông báo có nội dung như sau: “Quy khach co tin nhan thoai tu so may (số thuê bao A). Hay goi 09110000xx de nghe”.

  - Nhận tin nhắn thoại:

  + Sau khi nhận được tin nhắn SMS thông báo có tin nhắn thoại được gửi tới, để nghe tin nhắn thoại, thuê bao B thực hiện bấm số 946xx (nếu B là thuê bao mạng VinaPhone) hoặc bấm số 09110000xx (nếu B là thuê bao ngoại mạng VinaPhone). Sau đó thuê bao B sẽ nghe được thông báo: “Mời Quý khách nghe thông tin sau khi có tiếng bíp (hệ thống phát nội dung tin nhắn thoại được gửi từ thuê bao A)”.

  + Chế độ nghe lại tin nhắn thoại: Hệ thống dịch vụ Say2Send cho phép có thể lưu giữ tối đa 20 bản tin nhắn thoại cho mỗi thuê bao. Thời gian lưu trữ của mỗi tin nhắn thoại là 5 ngày.

  + Nghe lại bản tin nhắn thoại cụ thể: Thuê bao đã nhận được tin nhắn thoại muốn nghe lại có thể bấm số 946xx để nghe lại các bản tin nhắn thoại mình đã nhận từ hệ thống.

  + Nghe các bản tin nhắn thoại mới: Để nghe tất cả các bản tin nhắn thoại mới, khách hàng bấm 94600 (hệ thống sẽ thông báo và phát nội dung các bản tin nhắn thoại mới).

  - Thay đổi ngôn ngữ sử dụng:

  + Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Say2Send lần đầu tiên (thực hiện gửi tin nhắn thoại đầu tiên), hệ thống sẽ có thông báo đề nghị lựa chọn ngôn ngữ sử dụng dịch vụ mặc định, ngôn ngữ sử dụng có thể là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

  + Đổi ngôn ngữ sử dụng dịch vụ mặc định: Để đổi ngôn ngữ sử dụng dịch vụ mặc định, khách hàng bấm 94633 và làm theo hướng dẫn của hệ thống.