Dịch vụ EZPay của Vinaphone
 • Ezpay là dịch vụ cho phép khách hàng là thuê bao trả sau sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước VinaPhone để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.

   Ezpay là dịch vụ cho phép khách hàng là thuê bao trả sau sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước VinaPhone để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.

  Cách đăng ký Tài khoản EZPay:

  - Đăng ký qua SMS: Soạn tin với cú pháp EZPAY gửi về 9888 (tin nhắn miễn phí và không phân biệt chữ hoa, chữ thường). Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ phản hồi về thông tin Tài khoản được kích hoạt thành công, mật khẩu tài khoản, hướng dẫn đổi mật khẩu. (mật khẩu Tài khoản EZPay định dạng bao gồm 06 ký tự liền nhau không phân biệt chữ, số)

  - Đăng ký qua website dịch vụ EZPay: Khách hàng có thể truy cập vào trang ezpay.vinaphone.com.vn để thực hiện đăng ký mở Tài khoản EZPay theo hướng dẫn cụ thể.

  Hệ thống các loại Tài khoản dịch vụ EZPay

  Tài khoản dịch vụ EZPay bao gồm: Tài khoản EZPay (TK EZPay); Tài khoản EZPay 1 (TK EZPay1) & Tài khoản EZPay 2 (TK EZPay2):

  + TK EZPay chứa mệnh giá thẻ gốc thẻ nạp. 

  + TK EZPay1 chứa (hoặc bảo lưu) số tiền được khuyến mại tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone.

  + TK EZPay2 chứa số tiền khuyến mại tặng hàng tháng tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản bị hủy khi hết tháng (không được bảo lưu).

  - Thời gian sử dụng của các TK EZPay1, TK EZPay2 theo thời gian sử dụng TK EZPay. Nếu hủy TK EZPay thì số tiền gốc thẻ nạp (còn lại) được bảo lưu, số tiền khuyến mại (nếu có) trong TK EZPay1 & TK EZPay2 bị hủy.

  Tính năng sử dụng các loại Tài khoản


   STT
   Tài khoản
   Tính năng thanh toán cước cho các hướng liên lạc
   Tính năng khác qua EZPay
   1
   TK EZPay
   Tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điện & nhắn tin đến tất cả các mạng viễn thông trong nước và quốc tế.
   Sử dụng thanh toán cho thuê bao EZPay khác.
   Sử dụng để chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác.
   Được bảo lưu khi hủy TK EZPay.
   2
   TK EZPay1
   Gọi và nhắn tin nội mạng VinaPhone.
   Không được sử dụng để thanh toán cho thuê bao EZPay khác. (câu lệnh PAY)
   Không được chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác. 
   (câu lệnh CT)
   Không được trừ vào tiền nợ các tháng trước (nợ cũ)
   Không được bảo lưu khi hủy TK EZPay.
   3
   TK EZPay2
   Tương tự TK EZPay1. Số dư tối đa của Tài khoản này chính là số tiền được tặng hàng tháng.
      
   Nguyên tắc trừ tiền có trong các Tài khoản

  - Gọi/nhắn tin nội mạng VinaPhone: TK EZPay2 => TK EZPay1 => TK EZPay

  - Gọi/nhắn tin ngoại mạng VinaPhone: TK EZPay

  - Gọi/nhắn tin quốc tế, sử dụng các dịch vụ gia tăng: TK EZPay

  - Sử dụng Mobile Internet & các dịch vụ phát sinh Data không trọn gói khác: TK EZPay

  Tra cứu Tài khoản 

  - Bằng USSD: Bấm *101# OK

  - Bằng SMS: Soạn tin TK gửi 9888

  Nạp tiền vào Tài khoản EZPay

  Nạp tiền qua thẻ cào với cú pháp: *100*12 mã số bí mật # OK

  *Tra cứu:

  > Bằng USSD: Bấm *101# OK

  > Bằng SMS: Soạn tin TK gửi 9888

  Tra cứu lịch sử giao dịch

  > Bằng USSD: *101*1# OK

  > Bằng SMS: Soạn tin GD gửi 9888

  Đổi mật khẩu/Reset mật khẩu TK EZPay

  Reset lại mật khẩu bằng SMS: Soạn tin Reset gửi 9888

  Thanh toán hộ thuê bao khác (thanh toán theo yêu cầu)

  Thực hiện thanh toán bằng cách soạn tin theo cú pháp: PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi tới 9888(tin nhắn miễn phí)

  Chuyển tiền & nhận tiền

  Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao có mở chiều nhắn tin đi và có số dư TK EZPay > 0.

  + Thuê bao nhận tiền: là thuê bao có Tài khoản EZPay chưa bị khóa.

  - Nội dung:Thuê bao có thể chuyển tiền từ Tài khoản EZPay của mình vào Tài khoản EzPay của thuê bao trả sau khác bằng cách soạn tin theo cú pháp:

  CT_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi tới 9888 (tin nhắn miễn phí) 

  Hủy dịch vụ

  HDV_[mật khẩu] gửi tới 9888

  (Chỉ cho phép khách hàng được hủy TK EZPay từ ngày 09 đến ngày cuối cùng của tháng (sau khi khách hàng đã thanh toán hết nợ cũ tháng trước bằng thẻ trả trước và chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn).