Dịch vụ Điện thoại giá rẻ 171
 • Bên cạnh dịch vụ điện thoại truyền thống với chất lượng cao, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam mở thêm dịch vụ điện thoại "GỌI 171" trong nước và quốc tế với giá rẻ hơn và chất lượng chấp nhận được.

  Bên cạnh dịch vụ điện thoại truyền thống với chất lượng cao, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam mở thêm dịch vụ điện thoại "GỌI 171" trong nước và quốc tế với giá rẻ hơn và chất lượng chấp nhận được.

    1.  “Gọi 171” trong nước


              Cách sử dụng dịch vụ "Gọi 171" trong nước: Khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi từ một máy điện thoại cố định từ tỉnh này đến một máy điện thoại cố định ở tỉnh khác bằng cấu trúc sau:


                      171 + 0 + MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN GỌI

    2. “Gọi 171” quốc tế


              Cách sử dụng dịch vụ "Gọi 171" quốc tế: Khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi từ một máy điện thoại cố định trong nước đến một máy điện thoại cố định ở nước khác bằng cấu trúc sau:

   


               171 + 00 + MÃ NƯỚC + MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN GỌI