Dịch vụ điện thoại di động
  • Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA (Missed Call Alert) nhằm mục đích thông báo cho thuê bao VinaPhone biết các số máy điện thoại gọi đến nhưng không thành công do thuê bao tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng.
  • Mobile TV là dịch vụ cho phép thuê bao VinaPhone có thể xem các kênh truyền hình trực tiếp (Live TV) và các nội dung thông tin theo yêu cầu (ca nhạc chọn lọc, phim truyện đặc sắc, video clip…) ngay trên màn hình máy điện thoại di động.…
  • Datasafe là dịch hỗ trợ người dùng dễ dàng sao lưu và quản lý danh bạ điện thoại cũng như các dữ liệu khác được lưu trên điện thoại di động.
<img src='images/j_arrow_left_2.png' alt='Đầu trang' border='0'>&nbsp;<img src='images/j_arrow_left.png' alt='Trước' border='0'>&nbsp;&nbsp;1 <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=1" >2</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=2" >3</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=3" >4</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=4" >5</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=1" >&nbsp;&nbsp;<img src='images/j_arrow.png' alt='Sau' border='0'></a> <a href="index.php?m=servicescates&q=3&page=5" >&nbsp;<img src='images/j_arrow_2.png' alt='Cuối trang' border='0'></a>