Dịch vụ băng rộng
  • Bảng giá cước truyền số liệu chuyên dùng
  • Là Dịch vụ truyền hình qua giao thức IP được cung cấp tới khách hàng dựa trên công nghệ IPTV (Internet Protocol Television). Tín hiệu truyền hình được chuyển hóa thành tín hiệu IP, truyền qua hạ tầng mạng ADSL đến thiết bị đầu cuối là bộ giải mã Set - top - box.
  • Dịch vụ truy nhập Internet FTTH (Fiber to the Home): là dịch vụ truy nhập internet tốc độ cao thông qua mạng cáp quang đến tại nhà khách hàng.
  • Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), dịch vụ VNPT-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số vào ngày 15/9/2009.
<img src='images/j_arrow_left_2.png' alt='Đầu trang' border='0'>&nbsp;<img src='images/j_arrow_left.png' alt='Trước' border='0'>&nbsp;&nbsp;1 <a href="index.php?m=servicescates&q=2&page=1" >2</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=2&page=2" >3</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=2&page=1" >&nbsp;&nbsp;<img src='images/j_arrow.png' alt='Sau' border='0'></a> <a href="index.php?m=servicescates&q=2&page=2" >&nbsp;<img src='images/j_arrow_2.png' alt='Cuối trang' border='0'></a>