Dịch vụ điện thoại cố định
  • IP Centrex là dịch vụ thoại tiên tiến cho doanh nghiệp, là giải pháp mới của mạng NGN cho các ứng dụng tương đương dịch vụ tổng đài doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh ở tất cả các nơi trên toàn quốc, khi sử dụng IP centrex sẽ thiết lập tất cả các văn phòng chi nhánh thành một mạng riêng của doanh nghiệp mình đồng thời có thể sử dụng các dịch vụ, các ứng dụng mới, linh hoạt trên nền IP.
  • Dịch vụ GPhone là dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến sử dụng công nghệ GSM lần đầu tiên được cung cấp tại Việt Nam. Dịch vụ được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp tại các khu vực có phủ sóng của mạng Vinaphone với máy đầu cuối là máy GSM loại để bàn.
  • Bên cạnh dịch vụ điện thoại truyền thống với chất lượng cao, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam mở thêm dịch vụ điện thoại "GỌI 171" trong nước và quốc tế với giá rẻ hơn và chất lượng chấp nhận được.
  • Dịch vụ quay số trực tiếp (gọi trực tiếp) đi quốc tế là dịch vụ mà Khách hàng có thể quay số trực tiếp trên một máy điện thoại trong nước đến một máy điện thoại khác ở nước ngoài.
  • Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.
<img src='images/j_arrow_left_2.png' alt='Đầu trang' border='0'>&nbsp;<img src='images/j_arrow_left.png' alt='Trước' border='0'>&nbsp;&nbsp;1 <a href="index.php?m=servicescates&q=1&page=1" >2</a> <a href="index.php?m=servicescates&q=1&page=1" >&nbsp;&nbsp;<img src='images/j_arrow.png' alt='Sau' border='0'></a> <a href="index.php?m=servicescates&q=1&page=1" >&nbsp;<img src='images/j_arrow_2.png' alt='Cuối trang' border='0'></a>