Công đoàn VNPT Tiền Giang tổ chức tập huấn ATVSLĐ năm 2014
  • Trong 02 ngày 08/5 và 09/5/2014, được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn Viễn thông Tiền Giang đã tổ chức Tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 129 học viên là Tổ trưởng công đoàn và An toàn vệ sinh viên của các cơ sở.

    Tham gia lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên giới thiệu, cung cấp kiến thức tổng quan về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) như: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, của tổ chức Công đoàn, an toàn vệ sinh viên trong công tác ATVSLĐ; các chế độ, chính sách về ATVSLĐ đối với người lao động của Nhà nước và Tập đoàn; kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong công tác ATVSLĐ; quy trình làm việc an toàn; công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động,...


    Lớp tập huấn đã giúp cho người lao động nâng cao nhận thức trong công tác ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe, hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra, tránh phát sinh và tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm có hại cho người lao động; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ trưởng công đoàn, của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cùng thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, góp phần với chuyên môn hạn chế tối đa các yếu tố có thể dẫn đến rủi ro trong quá trình lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị./.

    Tin và ảnh: Bích Ngọc