Công đoàn VNPT Tiền Giang tổ chức tập huấn ATVSLĐ
  • Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và vật chất do tai nạn lao động gây ra. Ngày 17/5/2012, được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn Viễn thông Tiền Giang đã tiến hành tổ chức lớp học trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 136 học viên là Tổ trưởng công đoàn và An toàn vệ sinh viên của các cơ sở.

    Tham gia lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên hướng dẫn, giới thiệu các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động của Nhà nước và Tập đoàn VNPT đối với người lao động; quyền và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn, an toàn vệ sinh viên về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Pháp luật lao động và Quyết định 1753/QĐ- TCCBLĐ ngày 01/11/2011 của Tập đoàn; kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong công tác ATVSLĐ; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; quy định cụ thể của đơn vị về ATVSLĐ tại nơi làm việc,...
    Một trong những yếu tố duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp chính là làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Thông qua lớp học, các Tổ trưởng công đoàn và an toàn vệ sinh viên sẽ là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền đến đội ngũ công nhân viên, người lao động hiểu biết đúng để làm việc an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đơn vị

    Bích Ngọc