Tôn vinh Nụ cười VNPT - Quý 2/2018 - Huỳnh Văn Thái

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  (Thành tích quý II năm 2018)

   

  I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

  -         Họ và tên: Huỳnh Văn Thái      Nam/nữ: Nam

  -         Ngày, tháng, năm sinh: 27/05/1980. Đơn vị công tác: Địa bàn Tam Bình-Long Trung-Ngũ Hiệp.

  -         Chức danh công việc: Trưởng địa bàn.

  -         Điện thoại: Cơ quan: 02733829411. Di động: 0917227755. Email:

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  1.     Thành tích chuyên môn:

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  Chỉ tiêu giao

  Kết quả thục hiện

  Ghi chú

  1

  Lắp đặt đúng hạn

  %

  100

  100

   

  2

  Sửa chữa đúng hạn

  %

  100

  99.40

   

  3

  Thuê bao báo hỏng lặp lại

  %

  0

  0

   

  4

  Lắp mới hàng chục Splitter

   

  Chuẩn hóa

  Đạt

   

  1.     Thành tích khác:

  + Bản thân quản lý tốt địa bàn, doanh thu viễn thông công nghệ thông tin điạ bàn tăng; đảm bảo thiết bị viễn thông hoạt động an toàn, ổn định BSC về độ khả dụng trong quý II/2018 luôn đạt 100%.

  2.     Kinh nghiệm chia sẻ:

  - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bản thân gặp một số trở ngại, khó khăn sau:

  + Phạm vi địa bàn quản lý rông, thực hiện nhiều nhiệm vụ như sửa máy hư, dịch chuyển, tuần tra cáp quang, vận hành máy phát điện khi mất điện AC lưới, lắp Splitter...nên thường không đảm bảo thời gian sửa máy hư và phát triển khách hàng mới;

  + Địa bàn thuộc khu vực các xã có kinh tế ổn định nên có sự canh tranh rất lớn với các doanh nghiệp viễn thông khác.

   

     Biện pháp khắc phục:

  + Thực hiện tốt công tác sửa chữa ,bảo dưỡng , chuẩn hóa mạng ngoại vi

  + Quản lý tốt địa bàn ,chăm sóc khách hàng tốt hơn.

  + Bản thân làm việc tích cực, năng động , trên tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, để hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao.

  + Thực hiện đoàn kết tốt giữa nhân viên kinh doanh và kỹ thuật trên cùng địa bàn để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao như nhân viên kinh doanh sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng thì hỗ trợ nhân viên kỹ thuật đi khảo sát, để nhân viên kỹ thuật có thời gian phát triển khách hàng mới, sửa chữa máy hỏng đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ và sửa chữa đúng hạn.

  + Qui hoạch mạng cáp quang trên Địa bàn để lắp đặt Splitter cho phù hợp với các khu vực có nhu cầu của khách hàng và chuyển đổi thuê bao ADSL sang FTTH các khu vực cáp đồng đang bị suy hao cao.

  + Sử dụng đầu nối fastconnect để phát triển nhanh thuê bao quang

  + Thu hồi và tái sử dụng các thiết bị của VNPT hợp lý để làm giảm chi phí cho Đơn vị.

  + Thực hiện đúng các quy định về Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, cam kết với khách hàng theo Chương trình Nụ cười VNPT.

  + Bản thân luôn sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  + Tăng cường trao đổi ,học tập kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc giữa các đồng nghiệp với nhau./.