Tôn vinh Website - Chất lượng VNPT - Gò Công Đông

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHONG TRÀO

  “CHẤT LƯỢNG VNPT” QUÝ 2/2018 VÀ CẢ NĂM 2018

  I. Thông tin Tập thể đề nghị khen thưởng

  - Tên tập thể: Trung tâm Viễn thông Gò Công Đông

  - Tổng số lao động: 7

  - Địa bàn quản lý (Phường, xã..): 12 xã và 01 thị trấn.

  II. Thành tích đạt được:

  1. Thành tích đạt được:

  Điểm BSC của KPI về chất lượng theo văn bản

  hướng dẫn

  Ghi chú

  Điểm của

   Đơn vị thành viên

  (TCT hoặc VNPt tỉnh, TP)

  Điểm của đơn vị được

   khen thưởng

  (Đơn vị cơ sở)

  4,33

  2,45

  Quý 3/2017

  4,26

  2,37

  Quý 4/2017

  3,81

  3,18

  Quý 1/2018

  3,81

  3,43

  Quý 2/2018

  2. Thành tích khác:

  Trung tâm Viễn thông Gò Công Đông trong năm 2017 và  năm 2018 có nhận Quyết định về việc công nhận và thưởng cho tập thể về thành tích đảm bảo chất lượng mạng GPON .

  - Các khó khăn gặp phải trong khi thực hiện nhiệm vụ: Cũng như nhiều Địa bàn khác trong Tỉnh, Trung tâm Viễn thông Gò Công Đông chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nhà mạng khác, đặc biệt là Viettel, có hạ tầng mạng lưới được đầu tư sẵn (cáp quang và splitter khi thi công xong là đưa vào sử dụng luôn nhân viên kỹ thuật không cần hàn nối cáp vào splitter) và luôn tìm cách để lôi kéo khách hàng của VNPT.

  - Biện pháp giải quyết: Để giữ chân khách hàng Trung tâm luôn đặt lên hàng đầu về tiêu chí chất lượng đường dây thuê bao quang, tổng suy hao đạt mức cho phép. Viettel có cáp quang tới đâu thì Trung tâm có cáp quang tới đó, phối hợp với Phòng Bàn hàng phát triển thêm khách hàng mới ở những khu vực chưa có nhà mạng nào cung cấp.

  Thường xuyên nhắc nhỡ anh em trong đơn vị ý thức và trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác chăm sóc và giữ chân khách hàng (rút ngắn thời gian sửa chữa và lắp đặt thuê bao mới)./.