VNPT Tiền Giang và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016
 • Sáng ngày 27/02/2016, VNPT Tiền Giang và Trung tâm Kinh doanh - VNPT Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 với sự tham gia của 122 đại biểu đại diện cho 363 CB.CNVC của toàn đơn vị.

   

  Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2016 của đơn vị; tình hình sử dụng các nguồn quỹ trong năm 2015, tình hình thực hiện thỏa ước lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015; trả lời kiến nghị của người lao động.


  Hội nghị đã tiến hành bầu cử Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và Ban Thanh tra nhân dân của VNPT Tiền Giang và Trung tâm Kinh doanh – VNPT Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2017; bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc VNPT Tiền Giang.


  Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thành công trong kinh doanh, đề xuất các giải pháp hữu ích để nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, gắn kết nhịp nhàng giữa 2 Khối Kinh doanh và Kỹ thuật để bám sát khách hàng và địa bàn với mục tiêu tất cả vì khách hàng, vì sự phát triển bền vững của VNPT.

  Cuối cùng, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết với 100% đại biểu thống nhất, thể hiện sự đồng thuận cùng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2016 của toàn thể CB.CNV VNPT Tiền Giang và TTKD VNPT Tiền Giang./.


  (Thu Thảo)