Tin hoạt động đoàn thể
  • Trong 02 ngày 08/5 và 09/5/2014, được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn Viễn thông Tiền Giang đã tổ chức Tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 129 học viên là Tổ trưởng công đoàn và An toàn vệ sinh viên của các cơ sở.
  • Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong lao động, đổi mới tư duy trong kinh doanh đến toàn thể CBCNV trong đơn vị, sáng ngày 18/8/2012, VNPT Tiền Giang đã tổ chức Hội thi “Sáng tạo VNPT Tiền Giang năm 2012”. Đến tham dự Hội thi có đại diện Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn VNPT TG, các đơn vị trực thuộc cùng các tác giả của 9 sáng kiến, giải pháp tham gia dự thi.
  • Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, sáng ngày 14/7/2012, VNPT Tiền Giang đã tổ chức cuộc thi “Kinh doanh giỏi VNPT Tiền Giang năm 2012”, với 22 thí sinh xuất sắc từ 11 đơn vị trực thuộc tham gia
  • Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và vật chất do tai nạn lao động gây ra. Ngày 17/5/2012, được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn Viễn thông Tiền Giang đã tiến hành tổ chức lớp học trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động cho 136 học viên là Tổ trưởng công đoàn và An toàn vệ sinh viên của các cơ sở.
  • Ngày 08/03/2010, Công đoàn VNPT Tiền Giang đã tổ chức họp mặt nữ CB CNVC đơn vị nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2009 và giai đoạn 2006–2010.
Đầu trang Trước  1 2 3 4   Sau  Cuối trang