Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ Viễn Thông

          » Dịch vụ điện thoại cố định

          » Dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định Gphone

          » Dịch vụ điện thoại di động Vinaphone

          » Dịch vụ gia tăng của tổng đài điện thoại

          » Các dịch vụ trên nền mạng thế hệ mới NGN 1800, 1900, 1719...

          » Dịch vụ điện thoại 171, 1717

          » Dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng

Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin

          » Dịch vụ Internet FTTH

          » Dịch vụ MegaVNN

          » Dịch vụ MegaWAN

          » Đăng ký tên miền Domain

          » Web Hosting 

          » Thiết kế Website

          » Xây dựng phần mềm ứng dụng

    » Dịch vụ giám sát hành trình VNPT-Tracking

          » Dịch vụ Chữ ký số VNPT-CA

  » Dịch vụ Sổ liên lạc điện tử

Dịch vụ Nội dung

          » Dịch vụ giải đáp thông tin kinh tế xã hội: 1080

          » Dịch vụ tư vấn trực tuyến: 1088

          » Dịch vụ hộp thư thông tin tự động: 8011xxx

          » Dịch vụ giải trí truyền hình

          » Dịch vụ bản tin ngắn SMS